Info elever

Optagelse

Du skal medbringe målgruppevurderingen og uddannelsesplanen, som du har fået lavet på UU-centret og kan først starte her, når den er afleveret her. Du kan maximalt være elev på produktionsskolen i et år, der er dog en mulighed for forlængelse.


Mødetid:
​Mandag – onsdag 07.45 – 14.45
​Torsdag 07.45 - 13.15
Fredag 07.45 – 12.45
Du skal på mødetidspunktet være omklædt på værksteder med arbejdstøj.

Skoleydelse:

Som elev på Produktionsskolen vil du få udbetalt skoleydelse – 2019-takster
Under 18 år: 366,- kr. om ugen.
Over 18 år – hjemmeboende: 634,- kr. om ugen.
Over 18 år – udeboende: 1.471- kr. om ugen.

Sygdom/ Udeblivelse

Hvis du er syg skal du ringe til din værkstedsunderviser mellem kl. 7.30 og 8.00. Du skal ringe hver dag. Din underviser kan i særlige tilfælde forlange en lægeerklæring. Skolen betaler for lægeerklæringen. Hvis du ikke ringer afbud, betragtes du som udeblevet og du bliver trukket i skoleydelse. Du vil også blive trukket i skoleydelse, hvis du kommer for sent. Du kan ikke sygemelde dig i forbindelse med udeblivelse.

Fællesarrangementer

På skolen afholdes i løbet af året nogle fællesarrangementer, som alle elever forventes at deltage i. Disse arrangementer kan fx. være ekskursioner, temadage.
Arrangementerne kan ligge ud over almindelig arbejdstid.

Fællesundervisning

På udvalgte fredage er der fællesundervisning fra kl. ca. 08.15 – 09.30.
Der kan også forekomme fællesundervisning på andre dage.

Ferie og fridage

Ferie og enkelt fridage afholdes efter en årsplan, som din underviser har. Der udbetales skole ydelse i ferier. Du kan i særlige tilfælde søge om tjenestefri. Dette skal ske efter aftale med din værkstedsunderviser i god tid og senest dagen før. Hold løbende øje med skolens intraskærm og kalender på hjemmesiden. Skolen holder sommerferielukket i tre uger.

Elevbetaling

Du er med i en spiseordning m.m. som indebærer, at der trækkes 20,- kr. om dagen af din skoleydelse. Det betyder at du får formiddagsmad og frokost samt fagligt relevante ekskursioner/ture ud af huset.

Madordning

For dette beløb får du hver dag:
Morgenmad, som serveres fra kl. 08.30 til kl. 09.00
Frokost fra kl. 12.00 – 12.30
(Fredag er der Brunch kl. 11.30 – 12.00)​

Bank og skattekort

Skoleydelsen er bagudbetalt og optjenes pr måned med efterfølgende udbetaling den sidste hverdag i måneden. Du skal sørge for at aflevere dine bankoplysninger – registreringsnummer og kontonr. Vi henter selv dine skatteoplysninger. Har du ikke tidligere haft skattekort, kontakt da Skat på 72 22 18 18.

Transport

Som elev på produktionsskolen kan du søge ungdoms kort (læs mere på www.ungdomskort.dk) – du betaler ca. 365,- kr./måned.

Praktik

Du har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed under dit ophold. Tal med din underviser, hvis det er relevant. Du kan først komme i praktik, når du har gået på skolen i en måned. Du har muligheden for 4 ugers praktik pr hver ½ år, 8 uger i alt i års perioden.

Fællesidræt

Hver fredag afholdes der idræt, hvor man som elev har mulighed for at deltage. Det anbefales at have idræts tøj med samt indendørssko med i vinterhalvåret.

Forventninger

Vi har en forventning om, at du har lyst til at komme og vil indgå aktivt i og bidrage til både det arbejdsmæssige og det sociale fællesskab på værkstedet.

Der vil på værkstederne være planlagt opgaver, der passer til både nybegyndere og øvede. Det er ikke tilladt at møde påvirket eller at medbringe øl, spiritus eller andre stimulerende midler. Oven nævnte vil i de fleste tilfælde medføre bort visning. Ellers forventer vi, at alle
behandler hinanden ordentligt. Vi håber, du bliver glad for at være elev på Jammerbugt produktionsskole, og at du sammen med os vil gøre produktionsskolen til et sted, hvor også andre unge får lyst til at være.

Mobiltelefon

For at fremme det sociale fællesskab er skolen mobilfri, afleverer du din mobiltelefon til din værkstedsunderviser, når du kommer om morgenen, og får den udleveret igen til fyraften.

Arbejdstøj

Hvis du er elev på Håndværk eller i Køkken/kantine får du udleveret arbejdstøj, som SKAL bruges. Du sørger selv for at vaske
tøjet, køkkeneleverne er dog undtaget. På idræt får du udleveret træningsdragt, men du skal selv med bringe andet sportstøj. Tøjet er til låns og skal
afleveres når du stopper.

Påklædning

Du vil få udleveret en pakke med arbejdstøj i løbet af din første uge på skolen, som du SKAL benytte.

Der skal benyttes arbejdssko/sikkerhedssko på værkstederne og i køkkenet. Dem skal du selv medbringe – eller du kan købe dem gennem skolen.

Rygning

Rygning foregår udenfor, på bestemte tidspunkter på det anviste areal.

Dansk og matematik

Det er muligt at få en afklaring i disse fag, hvis det er nødvendigt for dig. På baggrund af afklaringen kan du så vælge undervisning i de fag, der er relevante for dig. Samarbejdet sker i form af 1/3 dels undervisning i samarbejde med VUC Aabybro.

Forløbsplaner

Du vil løbende lave forløbsplan sammen med din underviser. Ca. hver 6 uge afholdes der vejleder samtaler med din værkstedsunderviser og dig. Her er din mor og far eller andre relevante personer, også velkommen, til at deltage.

Kompetencebevis

Der laves et kompetencebevis, som du får udleveret når du stopper på produktionsskolen

Kontakt skolen

Såfremt du har spørgsmål omkring indmeldelse eller linjerne, så udfyld formularen​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om skolen

​Jammerbugt Produktionsskole

CVR: 14952438​

Industrivej 2
​9440 Aabybro

Tlf.: 50 87 75 41

E-mail: post@jampro.dk

Fødevarestyrelsens kontrolrapport