Udslusnings strategi

Efter optagelse udarbejder eleven i samarbejde med værkstedslederen en handleplan. Handlingsplanens sigte er at pege på de kompetencer og ressourcer, som eleven selv mener det er nødvendigt at styrke, og som han/hun gerne vil arbejde for at forbedre. Handlingsplanen angiver desuden, hvordan uddannelsesforløbet på produktionsskolen kan bidrage til, at eleven når sit mål; en succesfuld udslusning.

Udslusningen foregår i et samarbejde mellem elev og værkstedsleder. Inden udslusningen har eleven samtaler med værkstedslederen. Ved disse samtaler vurderer værkstedslederen sammen med eleven, om vedkommende er klar til udslusning:

  • Kan møde til tiden.
  • Samarbejde.
  • Har flair for faget.
  • Besidder positive menneskelige egenskaber.
  • Kan lære teori.
  • Kan lære teknik.
  • Kan tåle kritik.
  • Tør tage et ansvar.
  • Tror på sig selv.

Værkstedslederen er også behjælpelig med at skrive ansøgning, samt informere om, hvordan en ansættelsessamtale kan foregå.​​

Vedrørende elever, der udsluses til uddannelse eller arbejde, tager produktionsskolen efter 3 måneder kontakt til uddannelsesindtitutionen/arbejdspladsen for underskrivelse af udslusningsbevis(udslusningstaxameter).

I løbet af året har eleven mulighed for at deltage i uddannelsesmesser og åbent hus arrangementer på forskellige uddannelsesinstitutioner, for at afklare egne ideer til fremtidig uddannelse eller arbejde. Der gives fri til eget opsøgende arbejde mht. informationer om uddannelse og arbejde. Der arrangeres virksomhedsbesøg, hvor man får indsigt i, hvordan arbejdet foregår på virksomheden, og hvordan man søger læreplads/arbejde det pågældende sted.

Der arrangeres foredrag med oplysning om arbejdsmarkedsforhold. Produktionsskolens medarbejdere holder sig orienteret, og deltager i relevante møder, om det lokale arbejdsmarked, for hele tiden at følge udviklingen på arbejdsmarkedet.

Eleverne tilbydes undervisning i dansk og matematik - eller andre relevante fag, så de er bedre rustet til at påbegynde en uddannelse eller et arbejde.

Specielt i forbindelse med oprettelse af EGU - pladser kan der være et behov for ekstra intensiv undervisning.​​

Kontakt skolen

Såfremt du har spørgsmål omkring indmeldelse eller linjerne, så udfyld formularen​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om skolen

​Jammerbugt Produktionsskole

CVR: 14952438​

Industrivej 2
​9440 Aabybro

Tlf.: 50 87 75 41

E-mail: post@jampro.dk

Fødevarestyrelsens kontrolrapport